Kako da dijete stekne radne navike?

Kako da dijete stekne radne navikeUkazujući djeci na važnost učenja i rada, pomoći ćete im da razviju doživotnu ljubav prema učenju i time postaviti temelje za uspješnu budućnost. Vještine i navike koje dijete usvoji od vas, omogućiće mu da izraste u nezavisnu i motivisanu osobu. Sticanje radnih navika kod djece, zahtijeva mnogo truda od strane roditelja. Najbolje bi bilo da se počne prije polaska djeteta u školu.

Svaki dan u isto vrijeme obavljajte sa djetetom neku aktivnost. Može biti po njegovom izboru, a može vam i pomagati u kućnim poslovima. Bitno je da dijete nauči da u određeno vrijeme mora izvršavati neke obaveze. Dogovorite se sa njim koje vrijeme je idealno. Neka djeca su raspoložena za rad u jutarnjim časovima, dok neka biraju vrijeme poslije ručka, a vi biste to trebali poštovati.

Obezbijedite vašem djetetu mjesto u kući u kojem će moći nesmetano da obavlja razne aktivnosti. Taj prostor neka bude samo njegov. Dozvolite mu da ga uređuje po vlastitim željama, kako bi u njemu mogao naći svoju oazu mira. Bitno je da dijete ne vezuje to mjesto samo sa radom, dozvolite mu da igra u njemu. Dijete svoj radni prostor treba da drži urednim. Materijale za rad treba da drži u fioci, na policama, kako bi bilo pregledno i omogućilo mu da se lakše snađe.

Eliminišite ometače kao što su televizija, telefon i gosti. Djetetu je potreban mir i koncentracija da bi moglo da ispunjava svoje obaveze.