Kako motivisati djecu na učenje?

kako motivisati djecu na učenje
kako motivisati djecu na učenje

Kao roditeljima, teško je ne ulagati u dječije obrazovanje, jer znate koliko je to bitno za njihovu budućnost. Za učenje je potrebna motivacija, a pomaganje vašem djetetu da pronađe šta ga motiviše da uči i istražuje, jedna je od najvrjednijih stvari koje ćete učiniti za njih.  Motivacija za učenje može rasti tokom školovanja, a ono što je najvažnije jeste da pretvorite svakodnevne događaje u mogućnosti za učenje.

Budite pažljivi, obratite pažnju na ono što motiviše vaše dijete. Otkrijte koji mu stil učenja najbolje odgovara, jer je učenje mnogo lakše kada sadržaj ima smisla. Ako dijete ne želi da čita ili ima problema sa razumijevanjem gradiva, čitajte mu i ohrabrujte ga da čita sa vama. Očekujete li da će dijete uspjeti, velike su šanse da hoće. Radite sa njim, pravite ciljeve i planove. Dajte mu neke izbore i kontrolu nad učenjem. To će mu omogućiti da samostalno radi stvari i dati mu osjećaj samopostignuća.

Jednostavan način da motivišete dijete jeste da se fokusira na svoje prednosti. Podstaknite razvijanje talenata. Ukoliko dijete pokazuje sklonost ka nekoj oblasti, slobodno to njegujte i izlažite ga još više. Posjećujte muzeje, biblioteke, vodite ga na predstave. Dozvolite djetetu da izrazi želju za mjestima koja želi obići i ispoštujte to. Zabava, uzbuđenje i radost su ključni elementi koji pomažu djeci u razvoju motivacije za učenje i druge aktivnosti.

Komunicirajte i održavajte otvoren odnos. Omogućavanje djetetu da izrazi svoje misli i osjećanja neophodno je i korisno. Postavljajte mu pitanja i ohrabrujte ga da i ono to radi. Pitajte ga da li mu je određen sadržaj zanimljiv, izazovan ili težak i dosadan. Ne prenosite na dijete vaše stilove učenja, pustite ga da pronađe svoj način za lakše usvajanje gradiva. Pogrešan redosljed učenja može uticati na brzinu usvajanja novih informacija. Potrebno je prvo stvoriti globalnu sliku sadržaja, pa tek onda u nju ubacivati detalje, odnosno nova saznanja.

Uvijek hvalite dječiji trud, odlučnost, ustrajnost, kao i stvarna dostignuća. Pohvala je jedan od načina na koji ćete motivisati dijete da radi još više. Dijete treba i nagraditi, ali tu budite oprezni. Nagrađivanjem za svaki uspjeh, dijete će učiti zbog nagrade, a tako će usvojeno gradivo vrlo brzo zaboravljati. To isto važi i za kazne. Ukoliko dijete uči samo zbog straha od kazne, može stvoriti averziju prema učenju, što će se odraziti na dalje školovanje. Postoji mnogo načina da učenje napravite zabavnim. Učenje kroz igru, pokazalo se jednim od najuspješnijih metoda učenja. Imajte strpljenja i nadjite uvijek vremena za osmišljavanje aktivnosti kojima će dijete na lakši način usvajati nove informacije. Nikad nemojte insistirati na aktivnosti koja se djetetu ne sviđa, nađite novu u kojoj će uživati. Svako dijete je drugačije i ono što jedno motiviše, ne mora i drugo. Saznajte pravi razlog zašto dijete nema volju za učenjem i prema tome preduzmite određene mjere da ih motivišete.